Frederiksberg HF, eleverne i koret optræder   Frederiksberg HF, eleverne i koret optræder
       
   
       

 

Fortællekurser for lærere i gymnasiet og folkeskolen


 

 

Hugin & Munin er et sprogligt fortællefremstød på skandinaviske skoler med erfarne og unge fortællere fra Norge, Sverige og Danmark.

Formålet er at:

·   norske, svenske og danske skolebørn og unge fortællere gennem fortælling bliver bedre til at forstå, tale og bruge de øvrige skandinaviske sprog

·  introducere fortælling som et sprogudviklende redskab i undervisningen

·  udvikle elevernes evne til mundtlig fremstilling gennem fortælling

·  bruge den fælles historie og kultur i fortællingerne

·  videreuddanne unge skandinaviske fortællere og fortællekompagnier som kan samarbejde om at videreføre den sproglige fortælling i skolerne

Pilotprojektet fandt sted i uge 11 og foregik på ni skoler i Roskilde Kommune.

11 fortællere fra Norge, Sverige og Danmark har været rundt i en hel uge og fortælle historier fra den nordiske kulturarv.

Umiddelbart har vi fået meget fine tilbagemeldinger, men nu er et større evalueringsarbejde gået i gang.

Jeg er projektleder for Hugin & Munin, som de kommende år vil fortsætte på skoler i hele Skandinavien og de skandinavisk-talende områder af det øvrige Norden.

Sommeren 2012 afholdtes desuden en sommerlejr i Danmark for skandinaviske unge.

Se vores hjemmeside her og Facobookside her.

 

Hvordan lærte man, før der var noget, der hed skoler og skrift?

Gennem fortælling.
Fortælling og mesterlære.
Livets erfaringer blev opsummeret i fortællinger, der blev givet videre fra generation til generation.
Den måde at lære og lytte på vækker en urgammel læringstrategi i vores hjerner. Og det kan vi med fordel benytte os af i undervisningen.

Alle fag kan inddrage historiefortælling i undervisningen.

Følelser som glæde; medleven i andre personers liv i en fortælling; aktivering af de indre billeder. Forskning viser at disse elementer medfører større læring og fastholdelse i hukommelsen.

Rigtigt brugt kan fortælling i undervisningen være et særdeles effektivt redskab til at skabe motivation og interesse. Fortællinger er gode til at skabe spørgsmål.

Og så er det samtidig en sjov måde at undervise på.

Mange lærere bruger fortælling eller elementer fra fortælling i deres undervisning. Men hvorfor ikke inddrage fortælling mere systematisk - som det effektive formidlingsmedie det er?

Alle kan lære at bruge fortælling i undervisningen

Kurset kan med fordel bruges på en pædagogisk dag.

Historiefortælling i undervisningen har mange fordele:

  • Man kan skabe medrivende, vedkommende og levende historier ud fra fagets pensum
  • Eleverne engageres følelsesmæssigt, hvilket beviseligt skaber en langt højere grad af læring
  • Gode fortællinger, der pirrer nysgerrigheden, skaber helt af sig selv gode spørgsmål til stoffet
  • Det er givende og udviklende for den enkelte lærers undervisningspraksis at inddrage andre formidlingsformer. Desuden er det sjovt at fortælle historier
  • At inddrage den gode historie og samtidig holde et højt fagligt niveau i undervisningen er noget alle kan lære.


Som underviser i musik, psykologi og idræt gennem mange år har jeg i min egen formidling set, hvor stærk en læringskraft der gemmer sig i fortælling.
Der huskes i en helt anden grad, når fortællingen har været et af redskaberne.
Og når man lærer eleverne at bruge fortælling i deres fremlæggelser, giver man dem et meget stærkt kommunikations- og formidlingsværktøj, som er brugbart i mange situationer.
I studierne, på jobbet og i familien - resten af livet.

Teoretiske inspirationer

Daniel Sterns teorier om udvikling af selvoplevelser og relateringsområder
Winnicotts legeteorier
Den positive psykologi, b.la. flowteori (Mihaly Csikszentmihalyi. Se et interview med ham her)
Kognitiv psykologi
Narrativ psykologi
Jerome Bruner: Uddannelseskulturen